0
Your Cart

วันที่ 8 มีนาคม 65 เจ้านางได้เข้ามอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ 8 มีนาคม 65 เจ้านางได้เข้ามอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการทำงานและการดูแลของเจ้าหน้าที่ ในการเป็นพื้นที่กักตัวและรักษาตัวของผู้ติดเชื้อCovid19 ณ ศูนย์การศึกษาโคกสี จ.ขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *