เจ้านางปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด

ะผู้บริหารของบริษัท เจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย คุณสิทธา สมควรดี และ คุณธัญญ์ฐิตา ทรัพยศิรินารากุล ยังคงมุ่งมั่นในปณิธานที่จะช่วยเหลือคนไทยโดยร่วมบริจาคเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ไปตามโรงพยาบาลสนามและมูลนิธิต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการส่งมอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์แก่ ท่านสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งต่อไปยังทุกภาคส่วนและหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดข้างเคียง