เเบ่งบุญสวย เจ้านางช่วยอาสา

เจ้านางจึงขอเป็นอีกกำลังในการช่วยอาสารวบรวมเครื่องสำอาง ที่ไม่ใช้แล้ว หรือใกล้หมดอายุจากผู้ใจบุญทุกท่าน โดยการส่งมารวบรวมที่มูลนิธิเจ้านาง ไทยแลนด์ และทางมูลนิธิเจ้านาง จะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ หน่วยงานจิตอาสาที่ขอรับความช่วยเหลือกับทางเรา ให้ได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อไป