logo
img-chaonang-review-text-banner
sc3-img-ladyprang-contest

sc2-bg-heading-prize
prize-table
img-ladyprang-contest
img-rules-heading

 1. ผู้เข้าสมัครต้องทำการแชร์กิจกรรมนี้ลงไปยังหน้า Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ ของตัวเอง
 2. เลือกรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบของเจ้านางตัวใดก็ได้
 3. เนื้อหาวิดีโอความยาว 1-2 นาที ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 1080 p
 4. เนื้อหาวิดีโอสามารถบอกเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ โดนไม่จำกัดไอเดียและความคิดสร้างสรรค์
 5. โพสลง Social media เช่น social-media โดยเลือกส่งรีวิวช่องทางที่ดีที่สุด เพียง 1 ช่องทาง
 6. ติดแฮชแท็ก #chaonangthailand #ผู้ใช้จริงรีวิวเจ้านาง พร้อมแท็กแบรนด์ @chaonangthailand
 7. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
img-condition-heading

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสร้างสรรค์วิดีโอขึ้นใหม่
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการร่วมกิจกรรม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของบริษัทฯ และผู้สร้างสรรค์งาน โดยบริษัทฯ พึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 4. เกณฑ์การตัดสิน 90% จากคณะกรรมการ และ 10% จากการกดไลก์ คอมเม้นต์ และแชร์
 5. ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลที่1 40,000 บาท รางวัลที่2 15,000 บาท รางวัลที่3 10,000 บาท และรางวัลที่4 5,000 บาท รวมผู้ชนะทั้งหมด 4 คน (ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. อนุญาตให้บริษัทฯ นำไฟล์ภาพและวิดีโอไปเผยแพร่ต่อได้ตามหลัก PDPA
img-schedule
img-judging-criteria
img-qr-code
img-product-footer

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด