• bg-banner-landingp-01

สินค้าโปรโมชั่นเจ้านาง

ย-63-มีค่าส่ง_๒๐๐๖๐๑_0001

โปรโมชั่นที่ 1

399.-

สินค้าประกอบไปด้วย

 • 1 x แป้งพัฟเจ้านาง (มูลค่า 399 บาท)
 • รวมค่าจัดส่ง

ซื้อเลย

โปรโมชั่นที่ 2

สินค้าประกอบไปด้วย

 • 1 x แป้งฝุ่นเจ้านาง ราคา 319 บาท
 • รวมค่าจัดส่ง

ซื้อเลย

ย-63-มีค่าส่ง_๒๐๐๖๐๑_0002
ย-63-มีค่าส่ง_๒๐๐๖๐๑_0005

โปรโมชั่นที่ 3

398.- 199.-

สินค้าประกอบไปด้วย

 • 1 x ดินสอเขียนคิ้วเจ้านาง ซื้อ 1 แถม 1 ราคา 199 บาท
 • + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ซื้อเลย

โปรโมชั่นที่ 4

398.- 199.-

สินค้าประกอบไปด้วย

 • 1 x อายไลเนอร์เจ้านาง ซื้อ 1 แถม 1
 • + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ซื้อเลย

ย-63-มีค่าส่ง_๒๐๐๖๐๑_0006
ย-63-มีค่าส่ง_๒๐๐๖๐๑_0003

โปรโมชั่นที่ 5

250.-

สินค้าประกอบไปด้วย

 • 1 x ลิปสติกเจ้านาง (มูลค่า 250 บาท)
 • + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ซื้อเลย

โปรโมชั่นที่ 6

59.-

สินค้าประกอบไปด้วย

 • 1 x พัฟเจ้านางราคา (มูลค่า 59 บาท)
 • รวมค่าจัดส่ง

ซื้อเลย

27463_๒๐๐๔๒๙_0005

หมายเหตุ : กรณีซื้อสินค้า 2 ชิ้นขึ้นไปคิดค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อหนึ่งที่อยู่