นโยบายการคืนสินค้า

  • ลูกค้าสามารถขอคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน ในกรณีที่สินค้าแตกหัก ชำรุด เสียหายเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องถ่ายวีดีโอขณะที่เปิดกล่องเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขอคืนสินค้า