ช่องทางจัดจำหน่าย

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อแป้งเจ้านางได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำ

เว็บไซต์เครื่องสำอาง

FACEBOOK และ LINE