สีรองพื้น

#01(ไอเวอรี่), #02 (ฮันนี่ เบจ), #03 (คลาสสิค แทน), #C21 (เนเชอรัล เบจ)