นโยบายการคืน/เคลมสินค้า

 

เมื่อพัสดุถูกส่งถึงมือลูกค้าแล้ว โปรดตรวจสอบพัสดุของท่านว่าได้รับความเสียหายจากการขนส่งหรือไม่ สินค้าไม่ครบ หรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ โปรดติดต่อเราทันที หรือภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้าตามที่ระบุในระบบขนส่ง พร้อมทั้งแนบหลักฐานเพื่อยืนยันความเสียหาย


หลักฐานจำเป็นที่ใช้ในพิจารณาการเคลม/คืนสินค้า

  • วีดีโอบันทึกภาพโดยไม่ตัดต่อ เห็นสภาพกล่องพัสดุและสินค้าอย่างชัดเจนในขณะที่ท่านเปิดกล่องและพบความเสียหายของตัวสินค้า / ได้รับไม่ครบ หรือ ได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง
  • ภาพสินค้าที่ได้รับความเสียหาย โดยให้เห็นจุดที่เกิดความเสียหายทุกจุด
  • ภาพการห่อสินค้าภายในที่ได้รับ มีการห่อกันกระแทกด้วยหรือไม่


หมายเหตุ:

  • สงวนสิทธิ์การเคลมสินค้าเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Chaonangthailand Official เท่านั้น 
  • หากไม่มีหลักฐานในการยืนยันความเสียหาย ทางบริษัทขออนุญาตไม่รับเคลมทุกกรณี
  • กรณีแจ้งเคลมหลังครบกำหนด 3 วัน ขอสงวงสิทธิ์ไม่รับเคมทุกกรณี